Privacy

Privacy

Klik hier om het privacyreglement te downloaden.

Bij zelfverwijzers sturen wij geen bericht naar de huisarts dat de patiënt onder behandeling van ons is gekomen tenzij het op verzoek van de patiënt zelf is. Hierbij wordt een schriftelijke toestemmingsverklaring door de patiënt ondertekend. Onze praktijk is niet aangesloten op het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Patiëntgegevens kunnen alleen ingezien worden door de zorgverleners van onze praktijk. Er hoeft daarom geen stappen gezet te worden om de toegang tot patiëntgegevens te regelen of te blokkeren.
Er kan echter wel op verzoek van de patiënt via onze berichtgeving aan de huisarts of andere zorgverleners informatie in uw EPD terecht komen. Hier hebben wij geen invloed op.
De gegevens op de nota zijn verplicht gesteld door de ziektekostenverzekeraar, ministerie van Volksgezondheid resp. de Belastingdienst. Hierop hebben wij geen invloed.

Inzien dossier
Het medische dossier bevat alle informatie en aantekeningen over de gezondheidsproblemen waar de patiënt zijn of haar arts dan wel een medisch specialist voor bezocht heeft. De patiënt kan ook verzoeken bepaalde delen van het dossier te (laten) verwijderen dan wel niet ter inzage van derden te laten komen. Voor inzage van het medisch dossier kan er een afspraak gemaakt worden via de assistent.

Inzage medisch dossier door derden
Dit is eerder reeds mogelijk indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek doet naar de kwaliteit van de zorgverlening.
Daarnaast hebben zorgverzekeraars soms het recht op inzage. Tot nu toe is in onze praktijk nooit inzage verleend aan inspectie of een zorgverzekeraar.