Acupunctuur

acupunctuurAcupunctuur is een onderdeel van TCM (Traditional Chinese Medicine). TCM kent naast acupunctuur de volgende onderdelen: kruidengeneeskunde, Qi Gong (ademhalings- en bewegingsoefeningen) en Tuina (Chinese massagetherapie of acu-pressure).

Acupunctuur is voor diverse aandoeningen een goede behandel optie. Met name voor chronische klachten is acupunctuur vaak een goede keus. Het is gebaseerd op het concept dat de Qi (energie) door de meridianen stroomt. De acupunctuurpunten liggen op deze meridianen. Bij een stoornis in de energiestroom of een uit balans zijn van het lichaam kan deze energiestroom beïnvloed worden door deze punten aan te prikken. Het prikken gebeurt in onze kliniek uitsluitend met steriele naalden die eenmalig worden gebruikt. Het inbrengen van de naalden is niet geheel pijnloos, maar is beslist geen marteling. Mocht iemand toch erg gevoelig zijn voor naalden, dan zijn er andere technieken beschikbaar om deze vrijwel gevoelloos in te brengen.

De reactie na de behandeling is wisselend. Soms is er al direct sprake van vermindering van de (pijn)klachten of een gevoel van welbehagen en/of ontspanning. Ook kan het gebeuren dat men zich na de behandeling moe of slaperig voelt. Geadviseerd wordt dan om hieraan toe te geven en te gaan slapen. Dit kan ook schelen in het aantal behandelingen. Het komt ook wel voor dat deze reacties zich na een paar dagen pas manifesteren.

Een acupunctuurbehandeling kan gecombineerd worden met een behandeling bestaande uit Chinese kruiden.